Ετήσιο σεμινάριο με το δάσκαλο Χρήστο Μαρκεζ!

Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο σεμινάριο των Λεόντων Ασπροπύργου, με το δάσκαλο Χρήστο Μαρκέζ!

Να είμαστε όλοι εκεί!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14.01.2023 στις 17:00, στο χώρο της σχολής μας!

Νίκης 16 Γερμανικά, Ασπρόπυργος 19300 Αττική

Categories
Brazilian Jiu-JitsuSeminar